Welke diensten leveren wij?

Voor het incasseren van uw vordering(en) bestaan verschillende mogelijkheden: volledige betaling of betaling in termijnen. Dit kan zowel middels bankoverschrijving als contant. Betaling in termijnen kan via een opdracht tot automatische incasso of via een opdracht tot termijnbetaling aan de deur. Wordt er om uiteenlopende redenen niet betaald zal Smeets Inkasso u hierover informeren en eventueel bemiddelen in het verder te volgen inkassotraject. Indien wenselijk kan Smeets Inkasso na contact met de opdrachtgever een vordering onderbrengen bij een gerechtsdeurwaarder.

Van groot belang is dat Smeets Inkasso door bezoek aan de deur direct een Welke diensten levert Smeets Inkasso allemaal?helder beeld heeft van de persoonlijke- en omgevingssituatie van een debiteur. Hierdoor kan Smeets Inkasso meteen een duidelijke inschatting maken van de mogelijkheden tot het geheel of gedeeltelijk incasseren van uw openstaande vorderingen. Smeets Inkasso zal er alles aan doen om uw vordering te incasseren en alleen als er echt helemaal geen mogelijkheden tot inkasso meer zijn zullen wij een dossier sluiten. Uiteraard altijd na overleg met de opdrachtgever.

Smeets Inkasso biedt verder als enige de mogelijkheid tot inkasso in het voortraject. Dit betekent bezoek aan de deur voordat een officieel inkassotraject wordt opgestart. Deze service biedt u de gelegenheid om op eenvoudige maar overtuigende wijze een debiteur alsnog te bewegen tot betaling. De debiteur wordt op zijn beurt niet geconfronteerd met hoge inkassokosten.

Smeets Inkasso verzorgt tevens informatieopdrachten voor deurwaarderskantoren, bankinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. Dit ook vanuit meer dan 17 jaar ervaring o.a. bij Nobel Westmaas en Informatieteam Groningen.

Voor meer informatie en informatie over onze tarieven, kunt u contact opnemen met Smeets Inkasso via +31 (0) 6 447 465 56 of info@smeetsinkasso.nl